Sản phẩm
Sản phẩm
PLANNING MARKETING
KẾ HOẠCH
Planning (quá trình lập kế hoạch) giúp quản lý được mức độ hoàn thành, mục tiêu, chiến lược, danh sách những việc cần làm cũng như nội dung cho các chiến lược. Khi đã có kế hoạch, doanh nghiệp dễ dàng chuẩn bị được nguồn lực phù hợp cho quá trình thực hiện các dự án.
Kế hoạch kinh doanh (Business Plan) là những nội dung chi tiết quá trình kinh doanh của một công ty, doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Bản kế hoạch này có thể bao gồm những định hướng, mục tiêu, kế hoạch bán hàng, kế hoạch Marketing…
89 view 1
DỰ ÁN
Những dự án được thực hiện bởi Brand idea - Bi. Nhằm đạt được những mục tiêu dự định, trong khoảng thời gian đã định sẵn với mức kinh phí dự trù tương ứng.
Dự án theo năm sẽ khái quát các dự án nhỏ theo quý và theo chương trình. Các dự án marketing theo năm có giá trị xây dựng thương hiệu một cách ổn định. Các dự án theo năm sẽ tóm tắt, cung cấp cái nhìn tổng quan và những khía cạnh nổi bật của dự án cho doanh nghiệp. Sau khi có được các phân tích thị trường trong bản kế hoạch theo năm doanh nghiệp sẽ bắt tay vào thực thi dự án.
119 view 1
Doanh nghiệp cần xác định được các dự án theo quý,  sẽ quản lý được rủi ro và dựa vào các mục tiêu đã định theo quý, theo năm và hoàn thành dự án một cách hoàn thiện nhất.
90 view 1
Dự án marketing theo chương trình sẽ khác biệt so với dự án theo năm và dự án theo quý.
90 view 1
DỰ ÁN
Những dự án được thực hiện bởi Brand idea - Bi. Nhằm đạt được những mục tiêu dự định, trong khoảng thời gian đã định sẵn với mức kinh phí dự trù tương ứng.
CHƯƠNG TRÌNH
Nhãn hiệu hay Nhãn hiệu hàng hóa (viết tắt là NH) là những thuật ngữ được sử dụng vô cùng rộng rãi trong nền kinh tế thị trường. Nó gắn liền với quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ,... Là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức,cá nhân khác nhau. Bạn đã gửi
Event được xem là công cụ đắc lực, hiệu quả trong các hoạt động marketing và được các doanh nghiệp áp dụng rộng rãi để cải thiện tình hình kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về event là gì? Tầm quan trọng của event đối với một doanh nghiệp như thế nào? Brand idea sẽ giải đáp cho bài trong bài viết dưới đây nhé!
125 view 1
Liên hệ
Với nhiệt huyết, xây dựng một doanh nghiệp
vĩ đại, mang tầm vóc toàn cầu Brand Idea
CỔ PHẦN BRAND IDEA GROUP
Copyright 2021 Brandidea. Design by Brand idea.