Giới thiệu
Giới thiệu
Ms. THANH ĐÀO
CEO
Bùi Thị Thái Hà
Human Resources
Lê Mỹ Hải
Human Resources
Phạm Hoài Vạn
Content Writer
Nguyễn Thị Cẩm Ly
Designer
Đàm Văn Biển
Designer
Lê Thị Kiều Nhi
Designer
Huỳnh Bảo Linh
Designer
Lý Minh Phương
Designer
Hồng Quân
Digital Marketing
Trần Thị Vân Trà
Sale Marketing
HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG
Liên hệ
Với nhiệt huyết, xây dựng một doanh nghiệp
vĩ đại, mang tầm vóc toàn cầu Brand Idea
CỔ PHẦN BRAND IDEA GROUP
Copyright 2021 Brandidea. Design by Brand idea.