Giới thiệu
Giới thiệu
VŨ QUÂN
PR
TRẦN HÙNG
EVENT
PHƯƠNG LAN
PR
NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY
MARKETING ASSISTANT
Ms. THANH ĐÀO
CEO
PHAN THỊ VÂN ANH
CONTENT MARKETING
NGUYỄN HOÀNG MINH LỘC
IT
HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG
Liên hệ
Với nhiệt huyết, xây dựng một doanh nghiệp
vĩ đại, mang tầm vóc toàn cầu Brand Idea
CỔ PHẦN BRAND IDEA GROUP
Copyright 2021 Brandidea. Design by Brand idea.